domingo, noviembre 13, 2005

Reforma dels Estatuts

Respecte al debat dels estatuts, cal tenir en compte que la presa en consideració de l'Estatut de Catalunya a les Corts Generals està subsumint el debat de l'Estatut del PV.

Des d'EUPV, hem defensat l'Estatut de Catalunya contra la campanya escassament democràtica, desestabilitzadora i involutiva iniciada pel PP que es proposa aprofitar en benefici propi l'Estatut de Catalunya. Des d'EUPV, així com des d'IU Federal, hem de defensar la legitimitat de la proposta de Catalunya i la necessitat d’avançar cap a un model d’estat que reconega la plurinacionalitat, amb major cooperació i amb un sistema de finançament "solidari i transparent". És necessari abordar un nou sistema de finançament i també de fiscalitat,davant "l’esgotament" del model anterior, que ha de ser "més autònom i més corresponsable”, que lligue ingressos a despeses, un sistema molt més solidari, que promoga, de veritat, l'equilibri territorial entre les comunitats autònomes. Des d'EUPV també ens sembla raonable el blindatge de competències. És normal que les CCAA, amb voluntat d'autogovern, vulguen blindar les seues competències, davant la "extralimitació" del Govern Central. Haurem d’assumir la defensa del model d’estat federal, consubstancial amb la nostra proposta política, sense timideses ni retalls injustificables. Avançar per part del Partit Socialista, de manera pública i unilateral, les possibles esmenes a l'Estatut de Catalunya, sense compartir-ho amb la resta de les forces polítiques, no crea el millor ambient per a l’acord entre les forces polítiques que compartim la necessitat de l'Estatut i d’altra banda, li dóna oportunitat al PP per a continuar parlant d’inconstitucionalitat i per a continuar encoratjant la crispació social el frontisme i la desestabilització democràtica
En aquesta situació cada vegada té menys sentit l’acord entre el PP i el PSOE sobre la reforma de l'Estatut del PV, una reforma ridícula, amb importants retrocessos i que fins i tot manifestarà més les seues carències davant la reforma de l'Estatut de Catalunya, després del debat de la “presa en consideració” cada vegada sembla més evident que el PSOE ha d’optar sobre que model d’estat impulsarà, si el que proposa el PP o la resta de les formacions polítiques del Parlament espanyol.

No hay comentarios: