miércoles, febrero 28, 2007

CAMPS DESQUALIFICA ELS EUROPARLAMENTARIS I DESVIRTUA APRIORI LES SEVES CONCLUSIONS

Acuse Camps d’intentar desqualificar els europarlamentaris “davant la segura estirada d’orelles que faran al Consell per la seua gestió urbanística alPaís Valencià”. La candidata de Compromís ha assegurat que “el PP estàconvençut del fonament de les més de 15000 queixes relacionades amb lapolítica del territori valencià que existeixen en la Comissió de peticions del Parlament Europeu. Per este motiu, el propi Camps viatjà a Brussel•lesper a intentar paralitzar la visita i González Pons tractà de canviar l’agenda dels eurodiputats per evitar que s’entrevistaren amb els col•lectius afectats”.En este sentit, denuncie que “com que no han aconseguit elseu propòsit d’anular i desvirtuar la visita, ara els dirigents del PP intenten desqualificar a priori les conclusions dels europarlamentaris,que amb tota seguretat desautoritzaran una vegada més la política dedestrucció i depredació del territori que fa el Govern Valencià”. Una vegada més, Camps vol posar sota sospita tot allò que no controla en una acció que el deslegitima com aresponsable d’un govern democràtic. El PP pretén posar sordina als seusincompliments de les normatives europees i al respecte als ciutadans i ciutadanes perquè ningú li aigualisca la festa de la imatge que volenprojectar del País Valencià. Com sempre, els responsables del PP busquenla crispació i l’enfrontament i pretenen desqualificar a la ciutadania quel’únic que reclama són els seus drets.Camps està instal•lat en l’enfrontament i en el ‘totval’. A pesar dels informes anteriors, les queixes continuenincrementant-se pel deteriorament mediambiental, la degradació del litorali els aiguamolls, les masses forestals i la desclassificació del sòl, que és no només preocupant sinó també irreversible”. el Govern Valencià demostra una vegada més que el seu únic interès ésprotegir els interessos dels promotors immobiliaris i agents urbanitzador senlloc de vetllar pel benestar dels valencians i valencianes

“EL PP ESTÀ DISPOSAT A TOT PER GENERAR DUBTES AL VOLTANT DELS RESULTATS ELECTORALS

Sobre el dictamen de la Junta Electoral i destaque la decisió en capmoment dóna la raó al Govern Valencià ni determina que el nombre dediputats haja de ser regulat mitjançant decret del Govern. Amés a més acuse el PP d’estar disposat a tot “per tal de generar dubtes al voltantdels resultats de les eleccions de maig”. Assegure que el dictamen insta a una nova llei electoral i pertant entenem que no permet compatibilitzar l’Estatut de 2006 amb la LleiElectoral del 87. Davant una hipotètica pèrdua del govern, el PP estàdisposat a judicialitzar i fragilitzar el resultat de les eleccions abansde flexibilitzar la seua postura i negociar amb els altres grups una novallei electoral. Si el PPs’encabota en regular mitjançant decret el nombre de diputats i mantenirla resta de qüestions que apareixen en la Llei Electoral del 87, generaràuna actuació recurrible per qualsevol ciutadà i provocarà un procés derecurs contra recurs que fragilitzarà els resultats electorals.Des d’Esquerra Unida instem al senyor Camps i al seu govern a recuperarel sentit comú i a no seguir fomentant la crispació, la inseguretatjurídica i, en definitiva, el debilitament dels processos democràtics delPaís Valencià

martes, febrero 27, 2007

JUTGE I PART

“LA CÚPULA DE FGV NO HA FET MÉS QUE REPRODUIR LA VEU DEL SEU AMO”La candidata a la presidència de la Generalitat, Glòria Marcos, asseguraque “després del paper que els alts càrrecs de FGV van jugar amb les seusdeclaracions a la comissió d’investigació, forçant els arguments peradaptar-los a les conclusions preestablertes pel PP, ja no se’ls creuningú”La Coordinadora d’Esquerra Unida del País Valencià considera que lainvestigació interna de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana “no técap valor” per esbrinar les raons del tràgic sinistre de la línia 1 delmetro. Per això, reclama a la cúpula de FGV que “encarrega unainvestigació independent per poder tenir el màxim d’informació contrastadapossible”.Marcos creu que després del paper que els alts càrrecs de FGV van jugaramb les seus declaracions a la comissió d’investigació “forçant elsarguments per adaptar-los a les conclusions preestablertes pel PartitPopulaR, ja no se’ls creu ningú”.“No es pot ser, alhora, jutge i part, perquè amb la investigació està enjoc el seu lloc de feina i la dels seus superiors a la conselleria”.Marcos insisteix que la cúpula de FGV “no ha fet més que reproduir la veudel seu amo” assumint les conclusions “de ciència ficció imposades” pel PPa Les Corts “d’altra manera ja haurien dimitit deixant al descobert que elmuntatge del PP és una gran mentida”.Glòria Marcos assegura que “la única manera de conèixer les vertaderescauses de l’accident i, per tant, depurar les imprescindiblesresponsabilitats polítiques, és que un organisme independent amb mitjanssuficients investigue l’accident perquè la comissió de Les Corts ja vamveure per a que va servir”“No es pot concloure que la culpa és de la velocitat sense estudiar perquèno hi havia les balises necessàries per reduir-la de manera automàtica”La candidata del Compromís a la presidència de la Generalitat reclama aCamps que reba a les víctimes “d’un cop per totes” i que done la cara “jaque no ho va fer a Les Corts i ara s’amaga de les víctimes perquè nosabria com explicar que Garcia Antón continue sent el consellerd’infrastructures i no haja hagut cap canvi a la cúpula de FGV”

DE NOU L'AUTORITARISME DEL PP

ES “PREPOTENT I ANTIDEMOCRÀTIC” MODIFICAR LA LLEI DE GOVERN VALENCIÀ PEL PROCEDIMENT DE LECTURA ÚNICA

La candidata de Compromís, Glòria Marcos, diu que el PP “assumeix uns riscos extraordinaris” i alerta que “s’ha tancat la porta a qualsevol tipus de diàleg”

La coordinadora general d’Esquerra Unida del País Valencià (EUPV) i candidata a la presidència de la Generalitat de Compromís, Glòria Marcos, ha criticat durament aquest matí la decisió del Consell de tramitar el projecte de llei de modificació de la llei de Govern Valencià pel procediment de lectura única, el que suposa en la pràctica que els grups de l’oposició no podran presentar esmenes al text.

Marcos va qualificar aquesta actitud de “prepotent i antidemocràtica” i ho va definir com “el resum perfecte a una legislatura, la de Francisco Camps, caracteritzada per l’autoritarisme, el rodillo parlamentari i les imposicions”.

La dirigent d’esquerres, al mateix temps, va advertir que a més d’haver optat per una via “clarament antidemocràtica el Consell ens està sotmetent a tots a uns riscos extraordinaris les properes eleccions i a una situació extrema d’inseguretat jurídica”.

“S’ha optat pel procediment de la imposició per aconseguir el que sembla la única inquietud del PP, augmentar el número de diputats, i després atorgar a Camps una sèrie de potestats presidencialistes. Això en comptes d’obrir una negociació i tancar una necessitat urgent com és la pactar una llei electoral que tanque la incertesa respecte de la convocatòria de les properes eleccions autonòmiques”, va afegir, i va deixar clar que “s’ha tancat la porta a qualsevol tipus de diàleg”.

Marcos, finalment, va assenyalar que “mesures com aquesta demostren els nervis del Consell i posen de manifest que ens trobem davant el final d’un cicle”. “El PP ha de saber que no pot continuar fent determinades coses sense que els ciutadans prenguen nota i, afortunadament, ho estan fent”.

domingo, febrero 25, 2007

EU EXIGE AL PP QUE PARE EL EXPEDIENTE DEL MESTALLA HASTA DESPUÉS DE LAS ELECCIONES

Es “indecente aprovecharse del valor simbólico y sentimental del Valencia CFpara hacer negocios especulativos”La coordinadora de Esquerra Unida ha exigido al PP que pare el expedientedel “pelotazo” de Mestalla hasta después de las elecciones porque aseguraque “sería un fraude democrático que la consellería de Territorio aprobaseuna operación urbanística de esta envergadura a menos de cien días de loscomicios”Marcos es consciente que “existe mucha prisa en determinados promotorespor acelerar sus proyectos, conscientes que una muy probable nueva mayoríadecretará una moratoria urbanística inmediata. El caso del pelotazo delMestalla es una de esas actuaciones inasumibles por la izquierda, perotambién por los vecinos y vecinas tal y como han demostrado en el plenodel ayuntamiento, que no vería la luz con un gobierno de otro signo en elque Esquerra Unida tuviese los escaños suficientes para vetarlo”La candidata de izquierdas considera “una barbaridad la volumetríaaprobada por el PP en el ayuntamiento de Valencia, por las consecuenciasque tendría en los barrios implicados, tanto por el tráfico rodado y lacapacidad de los accesos como por las necesidades dotacionales yenergéticas que supone”.“Porxinos ya es historia porque los juzgados han determinado que noexisten recursos hídricos para soportar los caprichos del alcalde yespeculadores asociados, pero también por los presuntos interesescrematísticos del primer edil en la recalificación. La recalificación delMestalla y su traslado a suelo público supone un regalo de patrimoniopúblico directamente al bolsillo de intereses particulares muy concretos”.Marcos denunció “el uso fraudulento que se está haciendo del sentimientode pertenencia de muchos valencianos y valencianas al Valencia CF enbeneficio directo de unas pocas personas. Es indecente aprovecharse delvalor simbólico y sentimental del Valencia CF para hacer negociosespeculativos porque, además, estamos hablando de una entidad privada yque, por lo tanto, ha de cumplir la legislación vigente en materiaurbanística al igual que todas las demás”.

“EL CIRCUITO URBANO DE FÓRMULA 1 RESPONDE A LOS INTERESES ECONÓMICOS DE LA FAMILIA AZNAR"

“lo coherente sería ofrecer el moderno circuito de Xest, que evitaría unenorme gasto y molestias insoportables para vecinos y vecinas”La coordiandora de Esquerra Unida del País Valencià dice que “cuandotodavía no conocemos la factura que hemos pagado los valencianos yvalencianas por la visita pastoral del papa, Francisco Camps se descuelgacon una idea descabellada para convertir la ciudad de Valencia en uncircuito urbano de Fórmula 1”.Marcos asegura que “lo coherente sería ofrecer el moderno circuito de Xestpara esta prueba, cosa que evitaría un enorme gasto a las arcas públicas ymolestias insoportables para vecinos y vecinas. Es increíble que se estéhablando de obras públicas en la ciudad para permitir la Fórmula 1 cuandolos barrios arrastran una ingente cantidad de carencias en serviciosbásico e infraestructuras”.“La exhibición de Fórmula 1 de ocho minutos nos costó 1’2 millones deeuros, a lo que hay que sumar los 4 millones de euros por la carrera deGP2 que acoge el Circuit Ricardo Tormo y los 600.000 euros de patrociniode un equipo de la segunda división de las carreras de monoplazas. Encualquier país civilizado estos enormes desembolsos los realizan empresasprivadas a cambio de la publicidad de sus marcas, pero en el País Valenciàincomprensiblemente los gastos los hace la administración pública”.La candidata de izquierdas asegura que “este gasto suntuoso e innecesarioresponde al capricho y la megalomanía del gobierno del PP y del presidenteCamps” pero, además, todo indica que “también pesan los intereseseconómicos de la familia Aznar y en concreto del yerno del ex presidentedel gobierno. Alejandro Agag posee muchos negocios relacionados con losmonoplazas, como la GP2 y los derechos televisivos en España de la Fórmula1, y en ambos está invierto el Consell fuertes sumas de dinero de nuestrasmaltrechas arcas públicas”