sábado, abril 21, 2007

EL PP RECURRE A TRAMPAS ANTE LA PERSPECTIVA DE PERDER EL PODER

El 45% de las denuncias presentadas por el INE ante la fiscalía en toda España son presuntospucherazos del PP en poblaciones de Castelló. El nerviosismo que impera en el Partido Popular ante la perspectiva deperder el poder institucional situación que les lleva a recurrir atrampas para aferrarse al sillón. Dan por perdida la mayoría en Les CortsValencianes e intentan aferrarse a las diputaciones. La manipulación de censos en Castelló responde a una trama organizadadesde la Diputación. De hecho, un concejal de Argelita reconoció que actuóbajo las indicaciones de Carlos Fabra y el gobierno de la administraciónprovincial".Cuatro de las nueve denuncias presentadas por el Instituto Nacional deEstadística ante la fiscalía en toda España por presunta manipulación decensos son en municipios de Castelló y por la acción del Partido Popular. Se trata del síntoma inequívoco de cómo entiende laderecha el poder. No creen en la democracia, tan sólo en ostentar el podery están dispuestos a todo porque de ello dependen sus negocios y los desus amigos. Si Mariano Rajoy y Francisco Camps tuvieran un mínimo de dignidad, CarlosFabra ya haría años que estaría apartado del PP por presuntos gravesdelitos de corrupción a los que ahora se unen delitos electorales que eslo más grave que puede hacer un político"Sin embargo, en la cueva de AlíBabá está todo permitido y Fabra es un referente y se le vuelve aproclamar candidato a la presidencia de la Diputación", tal y como ha anunciado el PP recientemente. Animamos a la ciudadanía a rebelarse contra los autoritarios del Partido Popular: Tenemos ante nosotros un reto importante, desalojar alos corruptos y a los tramposos del poder, cosa que vamos a lograr a pesarde las dificultades, las manipulaciones y las trampas

LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA POSARÀ EN MARXA UN NOU MODELTERRITORIAL RESPECTUÓS AMB EL MEDI

El conseller 'sandia' està espantat per la gran manifestació de Compromís pel Territori denunciarà la col·laboració entre especuladors i Generalitat. "el cinisme" de Esteban González Pons, conseller enfuncions de Territori i Vivenda que pretén fer-nos creure que estàpreocupat per l'actual mercadeig del sòl quan ells és un dels principals responsables, junt al seu predecessor Rafael Blasco, de la destrucció delterritori del País Valencià.El conseller 'sandia' està espantat per la gran manifestació queCompromís pel Territori ha convocat demà dissabte a Alacant, València i Castelló per tal de denunciar que els especuladors en col·laboració amb laGeneralitat tenen previst reclassificar 4.000 milions de metres quadrats,95 camps de golfs i 750.000 noves vivendes que suposen 2'5 milionsd'habitants. El País Valencià s'ha convertit en un paradís per a l'especulació tal i com posa de manifest la recent aprovació de NouMil·leni en Catarroja i el Gran Manises que són les penúltimes provés del'acord tàcit per destruir el territori entre el PP i els especuladors". Apostem per aturar l'actual procés d'ocupació idegradació del territori i dels seus recursos i assegura que "només unanova majoria d'esquerres a Les Corts garanteix un futur realmentsostenible a un territori cada dia més fràgil.Esquerra Unida es compromet a aturar els projectes insosteniblesmitjançant una moratòria urbanística i la reversió de tots els plansaprovats fora de PGOUs o sense els recursos hídrics garantits, per tald'aplicar "un nou model territorial basat en una nova cultura del sòl, l'aigua i l'energia".Això serà possible mitjançant una nova legislació que frene l'especulaciói l'espoli de la terra assegurant sempre la iniciativa i el controlpúblic per garantir la protecció efectiva del medi, la salut de laciutadania, el patrimoni cultural i el dret d'accés a un habitatge digne."La participació ciutadana ha de ser l'eina fonamental que pose en marxael nou model. Fins ara l'urbanisme es pacta exclusivament amb un grapatd'aprofitats i li s'està furtant als ciutadans i ciutadanes el seu dret adecidir sobre les seues ciutats i pobles. De fet, la majoria delsprojectes van en contra de l'opinió i els interessos de la immensamajoria.

EL CONSELL DESTRUEIX EL PATRIMONI

De tractar-se d'una ciutadà anònim la conselleria haguera actuat amb celeritat però tot apunta quepersones com Paco Roig i institucions com l'església catòlica tenen barralliure per actuar com els vinga en gana. La responsabilitat dels greus desperfectes ocasionats al patrimoni en el Convent de Sant Josep són fruit de ladeixadesa de la conselleria de Cultura i de la direcció general dePatrimoni.Alejandro Font de Mora i Manuel Muñoz han estat especialment permissius amb la destrucció d'un patrimoni impossible de reposar i ara pretenen fer creure que actuen quan l'escàndol ja està en la premsa i la malesa és irreversible. De tractar-se d'una ciutadà anònim la conselleria haguera actuat amb celeritat però tot apunta que persones com Paco Roig i institucions com l'església catòlica tenen barra lliure per actuar com elsvinga en gana. S'assumisquen les responsabilitats pertinents i es cese immediatament al director general de Patrimoni. Una vegada més veiem com els interessos econòmics d'uns pocs estan per sobre del patrimoni de la ciutadania, passa el mateix amb els projectes urbanístics que suposen un espoli per als recursos naturals del PaísValencià.Al PP no li interessa ni el medi, ni el patrimoni cultural ni l'aigua,només estan preocupats per beneficiar els negocis dels seus amics. Lesdenúncies ciutadanes s'han obviat de manera vergonyosa, ni Patrimoni nil'arquebisbat han intervingut a hora. Demanem una multa exemplificant per al responsable de l'espoli,Paco Roig, i l'obligació de restaurar tota la destrucció provocada ambpremeditació i el silenci còmplice de la conselleria de cultura

jueves, abril 19, 2007

HAN DE CANVIAR PER ATENDRE LES NECESSITATS DE LA GENT CORRENT I NO D’UNA CASTA DE PRIVILEGIATS

En contraposició a les veus que des del món empresarial ja estan fent campanya en favor del PP, que les prioritats polítiques han de canviar per atendre les necessitats de la gent corrent i no per continuar alimentant els interessos d’una casta de privilegiats.

Per a Compromís pel País Valencià i per a Esquerra Unida, després de més d’una dècada de govern del PP, toca que les prioritats siguen aconseguir treball estable i de qualitat per a tothom, garantir l’accés a una vivenda digna als joves, millorar el transport públic, fer més habitables els pobles i les ciutats i aconseguir una sanitat i una educació de la major qualitat possible. És a dir: estem per les necessitats de la gran majoria de la població, la qual cosa ens sembla que és una bona noticia.
També serà necessari canviar els interlocutors amb el govern. No és possible ni raonable que les grans decisions es prenguen d’acord sempre amb els mateixos, els grans empresaris d’aquest país. S’ha de donar veu als moviments socials i a la ciutadania en general per anar a solucionar els problemes reals de la població.

El que passa és que els mateixos que s’han omplit les butxaques amb diners públics per fer negoci, o als que s’ha permés un enriquiment exponencial afavorint des de la Generalitat els negocis especulatius, tenen por que les prioritats canvien i s’atenguen les necessitats de la gent corrent. Per això les veus d’alarma i els gestos pensats per afavorir els interessos electorals del PP.
Cal recordar al món empresarial valencià que la gestió del PP ha estat absolutament nefasta per a totes aquelles empreses que no s’han dedicat a l’economia especulativa. Per a eixes empreses el PP no té més fulla de ruta que deixar-les morir. Nosaltres, per contra, pensem que es poden fer moltes coses en la línia de recuperar el nostre teixit productiu

EL MOTOR DEL CANVI ELECTORAL

Les candidatures de la coalició electoral formada per aquestes formacions i per Els Verds del País Valencià, Izquierda Republicana i Els Verds-Esquerra Ecologista, com el motor del futur canvi electoral, amb la corresponent derrota del PP, i la millor garantia d’un canvi de polítiques a la Generalitat Valenciana. Les llistes autonòmiques s’han presentat aquest matí a Castelló, Alacant i València.

Les llistes autonòmiques presentades hui no sols són les llistes que serviran per a que el PP perda les properes eleccions; Compromís pel País Valencià és la candidatura que garanteix la pluralitat i farà de barrera contra les hipoteques del bipartidisme, reflectides i simbolitzades en l’aprovació d’un Estatut clarament insuficient per a les necessitats i les aspiracions dels valencians i valenciane”.

És l’única candidatura que garanteix polítiques diferents i arreplega allò que ens han estat dient els moviments socials els darrers anys.

AMB NOU MIL·LENI I GRAN MANISES ELS ESPECULADORS ES COBREN LES PROMESES ABANS DE LA DERROTA

No ens estranyaria que en la conselleria de territori estigueren esborrant les empremtes de l'acordtàcit entre especuladors i partit Popular. Les presses de la conselleria de territori en els projectes de Nou Mil·leni i Gran Manises responen al pacte que el PartitPopular ha signat tàcitament amb els especuladors i que ara, davant la certesa de prendre el poder, van a cobrar-los".Marcos assegura que "a la conselleria de territori s'estan dedicant adonar eixida a totes les barbàries urbanístiques que tenen pendents peracabar de destrossar l'equilibri ambiental i social del País Valencià i no ens estranyaria en absolut que estigueren esborrant les empremtes del pacte tàcit entre especuladors i el Consell en mans del PP".La candidata d'esquerres anuncia que projectes com el Nou Mil·leni, GranManises, Mundo Ilusión i el Pla Rabassa seran anul·lats per una novamajoria d'esquerres a Les Corts per la falta de recursos hídrics i pelcreixement exponencial i injustificat de cimenT.Entre les mesures que proposa el Compromís per a un "urbanisme racional"destaca el decret de una moratòria urbanística fins determinar unaplanejament racional de tot el País i la reversió de tots els PAI saprovats fora d'ordenació urbana o sense informe favorable de confederació"una planificació territorial coherent no permetrà que cap municipi augmente la població per damunt del 20% dels veïns i veïnes en els PGOU previstos per a 10 anys.Tampoc no té cap sentit que en la societat només revertisca el 10% decada urbanització mitjançant sòl o d'altra manera. La legislació had'assegurar que al menys el 50% dels beneficis que provoque una nova urbanització vagen a parar a millorar els serveis públics, les infrastructures o a la construcció de vivendes socials"Esquerra Unida introduirà una nova filosofia en l'ordenació del territoribasada en beneficiar l'accés a l'habitatge mitjançant vivendes protegides"un 50% com a mínim" i el respecte pel medi i per unes ciutats i pobles habitables i compactes front al model dispers, sense serveis iinhabitable que el PP està imposant

martes, abril 17, 2007

LA NOSTRA CANDIDATURA A VALÈNCIA CIUTAT ÉS L'ÚNICA APOSTA ÚTIL

La candidatura municipal deValència de la meva formació és la única aposta útil per a l'esquerra, el valencianisme i l'ecologisme polític en la ciutat deValència és la candidatura d'Esquerra Unida-Els Verds del PaísValencià-Izquierda Republicana que encapçala Amadeu Sanchis. Esquerra Unida ha realitzat un magnífic treball al'Ajuntament de València i és l'única garantia per aquells i aquelles quehan manifestat el seu rebuig a "l'Estatut de la vergonya" que firmarenPSOE i PP. La llista encapçalada per Amadeu Sanchis és l'única opció política per als ciutadans i ciutadanes que aposten per la unitat de la llengua, per l'ensenyament en valencià i que no accepten en el seu nom el balafiament de diners públicsen grans esdeveniments que comparteixen habitualment el Partit Socialistai el Partit Popular. Des d'Esquerra Unida apostem per la defensadels serveis públics de la salut dels ciutadans, rebutgem els esdeveniments malbaratadors de diners públics com la Copa de l'America i no admetem componendes en qüestions com ara la Subestació de Patraix i elCircuit de Fòrmula 1.A més a més la candidatura d'Esquerra Unida-ElsVerds pel País Valencià-Izquierda Republicana incorpora al seu sirepresentants de diferents col.lectius d'immigrants, de manera que la nostra candidatura assumeix amb aquesta incorporació la lluita per la defensa de la igualtat de drets de forma efectiva. Marcos recorda també que som l'única candidatura que apostem per la laïcitat i per la separació dels espais públics i institucionals de les opcions religioses

ELS ZAPLANISTES NO ESTAN PERÒ CAMPS ÉS UN CONTINUADOR DEL MODEL ZAPLANA DE MALBARATAMENT, PREPOTÈNCIA I EMPAR A LA CORRUPCIÓ

La “neteja de zaplanistes” a les llistes autonòmiques del PP argumentant que els seguidors de l’ex-president ja no estan a les llistes, tret d’alguns consellers, però això no suposa cap canvi substancial perquè l’actual president, Francisco Camps, és un fidel continuador del model Zaplana de malbaratament de recursos públics, privatitzacions, obscurantisme, prepotència, depredació del medi ambient i empar a la corrupció.

En la mateixa línia, el govern actual de Camps té els mateixos llastos i hipoteques que el seu antecessor i és igual de nociu per a la societat valenciana. L’actual president no ha constituït una millora respecte de Zaplana malgrat el crèdit que alguns erròniament li van concedir. No ha hagut cap millora, més bé al contrari, i, per tant, el PP està escrivint els seus darrers capítols al front de les principals institucions valencianes.

Camps té moltes explicacions que donar per la inclusió d’un personatge imputat com el alcalde de Torrevella, Pedro Hernández Mateo, i també estaria bé que s’explicara si la marginació de Felipe del Baño té alguna cosa a veure amb la decisió d’explicitar la seua homosexualitat, per congraciar-se amb els sectors més retrògrads del partit i de la societat, o és únicament la factura per la alineació en el bàndol zaplanista.

En tot cas, estem davant les llistes del que serà el principal partit de l’oposició a les Corts Valencianes.

CANVIS SUBSTANCIALS A CANAL 9

Una de les prioritats en el cas que la seua coalició tinga incidència en el proper govern autonòmic serà introduir canvis substancials i estructurals en RTVV i, especialment, en Canal 9. Una de les principals reivindicacions i preocupacions que ens fan arribar els ciutadans i les ciutadanes és la situació del canal autonòmic de televisió, pel que té d’importància i incidència en la vertebració del país, i per tant, una de les actuacions urgents haurà de ser recuperar l’esperit de servei públic per al qual va ser creat l’ens.

Un dels primers passos seria una auditoria econòmica, addicional a les que realitza la Sindicatura de Comptes, i un estudi en profunditat dels recursos humans i tècnics de la casa per acabar amb l’externalització abusiva i assumir la major part de la producció possible des de Canal 9, perquè hi ha suficient talent i professionalitat a la casa per poder fer-ho amb garanties.

La recuperació del valencià per al prime-time i la priorització dels criteris de professionalitat i pluralitat a la casa per acabar amb les dependències partidistes, la manipulació i aconseguir que la part de la societat valenciana que ha estat desterrada de la programació tinga el seu lloc i el seu protagonisme a RTVV.

Serà indispensable la creació d’un Consell de l’Audiovisual Valencià escollit per les Corts Valencianes entre professionals de reconegut prestigi i que, per a ser útil i no un element decoratiu, hauria de tenir capacitat normativa i sancionadora. La direcció general de RTVV també haurà de ser escollida per les Corts Valencianes per evitar les designacions polítiques que sempre ha tingut el càrrec.