martes, abril 17, 2007

CANVIS SUBSTANCIALS A CANAL 9

Una de les prioritats en el cas que la seua coalició tinga incidència en el proper govern autonòmic serà introduir canvis substancials i estructurals en RTVV i, especialment, en Canal 9. Una de les principals reivindicacions i preocupacions que ens fan arribar els ciutadans i les ciutadanes és la situació del canal autonòmic de televisió, pel que té d’importància i incidència en la vertebració del país, i per tant, una de les actuacions urgents haurà de ser recuperar l’esperit de servei públic per al qual va ser creat l’ens.

Un dels primers passos seria una auditoria econòmica, addicional a les que realitza la Sindicatura de Comptes, i un estudi en profunditat dels recursos humans i tècnics de la casa per acabar amb l’externalització abusiva i assumir la major part de la producció possible des de Canal 9, perquè hi ha suficient talent i professionalitat a la casa per poder fer-ho amb garanties.

La recuperació del valencià per al prime-time i la priorització dels criteris de professionalitat i pluralitat a la casa per acabar amb les dependències partidistes, la manipulació i aconseguir que la part de la societat valenciana que ha estat desterrada de la programació tinga el seu lloc i el seu protagonisme a RTVV.

Serà indispensable la creació d’un Consell de l’Audiovisual Valencià escollit per les Corts Valencianes entre professionals de reconegut prestigi i que, per a ser útil i no un element decoratiu, hauria de tenir capacitat normativa i sancionadora. La direcció general de RTVV també haurà de ser escollida per les Corts Valencianes per evitar les designacions polítiques que sempre ha tingut el càrrec.

No hay comentarios: