martes, abril 17, 2007

ELS ZAPLANISTES NO ESTAN PERÒ CAMPS ÉS UN CONTINUADOR DEL MODEL ZAPLANA DE MALBARATAMENT, PREPOTÈNCIA I EMPAR A LA CORRUPCIÓ

La “neteja de zaplanistes” a les llistes autonòmiques del PP argumentant que els seguidors de l’ex-president ja no estan a les llistes, tret d’alguns consellers, però això no suposa cap canvi substancial perquè l’actual president, Francisco Camps, és un fidel continuador del model Zaplana de malbaratament de recursos públics, privatitzacions, obscurantisme, prepotència, depredació del medi ambient i empar a la corrupció.

En la mateixa línia, el govern actual de Camps té els mateixos llastos i hipoteques que el seu antecessor i és igual de nociu per a la societat valenciana. L’actual president no ha constituït una millora respecte de Zaplana malgrat el crèdit que alguns erròniament li van concedir. No ha hagut cap millora, més bé al contrari, i, per tant, el PP està escrivint els seus darrers capítols al front de les principals institucions valencianes.

Camps té moltes explicacions que donar per la inclusió d’un personatge imputat com el alcalde de Torrevella, Pedro Hernández Mateo, i també estaria bé que s’explicara si la marginació de Felipe del Baño té alguna cosa a veure amb la decisió d’explicitar la seua homosexualitat, per congraciar-se amb els sectors més retrògrads del partit i de la societat, o és únicament la factura per la alineació en el bàndol zaplanista.

En tot cas, estem davant les llistes del que serà el principal partit de l’oposició a les Corts Valencianes.

No hay comentarios: