jueves, abril 19, 2007

AMB NOU MIL·LENI I GRAN MANISES ELS ESPECULADORS ES COBREN LES PROMESES ABANS DE LA DERROTA

No ens estranyaria que en la conselleria de territori estigueren esborrant les empremtes de l'acordtàcit entre especuladors i partit Popular. Les presses de la conselleria de territori en els projectes de Nou Mil·leni i Gran Manises responen al pacte que el PartitPopular ha signat tàcitament amb els especuladors i que ara, davant la certesa de prendre el poder, van a cobrar-los".Marcos assegura que "a la conselleria de territori s'estan dedicant adonar eixida a totes les barbàries urbanístiques que tenen pendents peracabar de destrossar l'equilibri ambiental i social del País Valencià i no ens estranyaria en absolut que estigueren esborrant les empremtes del pacte tàcit entre especuladors i el Consell en mans del PP".La candidata d'esquerres anuncia que projectes com el Nou Mil·leni, GranManises, Mundo Ilusión i el Pla Rabassa seran anul·lats per una novamajoria d'esquerres a Les Corts per la falta de recursos hídrics i pelcreixement exponencial i injustificat de cimenT.Entre les mesures que proposa el Compromís per a un "urbanisme racional"destaca el decret de una moratòria urbanística fins determinar unaplanejament racional de tot el País i la reversió de tots els PAI saprovats fora d'ordenació urbana o sense informe favorable de confederació"una planificació territorial coherent no permetrà que cap municipi augmente la població per damunt del 20% dels veïns i veïnes en els PGOU previstos per a 10 anys.Tampoc no té cap sentit que en la societat només revertisca el 10% decada urbanització mitjançant sòl o d'altra manera. La legislació had'assegurar que al menys el 50% dels beneficis que provoque una nova urbanització vagen a parar a millorar els serveis públics, les infrastructures o a la construcció de vivendes socials"Esquerra Unida introduirà una nova filosofia en l'ordenació del territoribasada en beneficiar l'accés a l'habitatge mitjançant vivendes protegides"un 50% com a mínim" i el respecte pel medi i per unes ciutats i pobles habitables i compactes front al model dispers, sense serveis iinhabitable que el PP està imposant

No hay comentarios: