sábado, abril 21, 2007

EL CONSELL DESTRUEIX EL PATRIMONI

De tractar-se d'una ciutadà anònim la conselleria haguera actuat amb celeritat però tot apunta quepersones com Paco Roig i institucions com l'església catòlica tenen barralliure per actuar com els vinga en gana. La responsabilitat dels greus desperfectes ocasionats al patrimoni en el Convent de Sant Josep són fruit de ladeixadesa de la conselleria de Cultura i de la direcció general dePatrimoni.Alejandro Font de Mora i Manuel Muñoz han estat especialment permissius amb la destrucció d'un patrimoni impossible de reposar i ara pretenen fer creure que actuen quan l'escàndol ja està en la premsa i la malesa és irreversible. De tractar-se d'una ciutadà anònim la conselleria haguera actuat amb celeritat però tot apunta que persones com Paco Roig i institucions com l'església catòlica tenen barra lliure per actuar com elsvinga en gana. S'assumisquen les responsabilitats pertinents i es cese immediatament al director general de Patrimoni. Una vegada més veiem com els interessos econòmics d'uns pocs estan per sobre del patrimoni de la ciutadania, passa el mateix amb els projectes urbanístics que suposen un espoli per als recursos naturals del PaísValencià.Al PP no li interessa ni el medi, ni el patrimoni cultural ni l'aigua,només estan preocupats per beneficiar els negocis dels seus amics. Lesdenúncies ciutadanes s'han obviat de manera vergonyosa, ni Patrimoni nil'arquebisbat han intervingut a hora. Demanem una multa exemplificant per al responsable de l'espoli,Paco Roig, i l'obligació de restaurar tota la destrucció provocada ambpremeditació i el silenci còmplice de la conselleria de cultura

No hay comentarios: