sábado, abril 21, 2007

LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA POSARÀ EN MARXA UN NOU MODELTERRITORIAL RESPECTUÓS AMB EL MEDI

El conseller 'sandia' està espantat per la gran manifestació de Compromís pel Territori denunciarà la col·laboració entre especuladors i Generalitat. "el cinisme" de Esteban González Pons, conseller enfuncions de Territori i Vivenda que pretén fer-nos creure que estàpreocupat per l'actual mercadeig del sòl quan ells és un dels principals responsables, junt al seu predecessor Rafael Blasco, de la destrucció delterritori del País Valencià.El conseller 'sandia' està espantat per la gran manifestació queCompromís pel Territori ha convocat demà dissabte a Alacant, València i Castelló per tal de denunciar que els especuladors en col·laboració amb laGeneralitat tenen previst reclassificar 4.000 milions de metres quadrats,95 camps de golfs i 750.000 noves vivendes que suposen 2'5 milionsd'habitants. El País Valencià s'ha convertit en un paradís per a l'especulació tal i com posa de manifest la recent aprovació de NouMil·leni en Catarroja i el Gran Manises que són les penúltimes provés del'acord tàcit per destruir el territori entre el PP i els especuladors". Apostem per aturar l'actual procés d'ocupació idegradació del territori i dels seus recursos i assegura que "només unanova majoria d'esquerres a Les Corts garanteix un futur realmentsostenible a un territori cada dia més fràgil.Esquerra Unida es compromet a aturar els projectes insosteniblesmitjançant una moratòria urbanística i la reversió de tots els plansaprovats fora de PGOUs o sense els recursos hídrics garantits, per tald'aplicar "un nou model territorial basat en una nova cultura del sòl, l'aigua i l'energia".Això serà possible mitjançant una nova legislació que frene l'especulaciói l'espoli de la terra assegurant sempre la iniciativa i el controlpúblic per garantir la protecció efectiva del medi, la salut de laciutadania, el patrimoni cultural i el dret d'accés a un habitatge digne."La participació ciutadana ha de ser l'eina fonamental que pose en marxael nou model. Fins ara l'urbanisme es pacta exclusivament amb un grapatd'aprofitats i li s'està furtant als ciutadans i ciutadanes el seu dret adecidir sobre les seues ciutats i pobles. De fet, la majoria delsprojectes van en contra de l'opinió i els interessos de la immensamajoria.

No hay comentarios: