domingo, noviembre 13, 2005

L' AMENAÇA BOLKSTEIN

L'amenaça Bolkestein

Amb la publicació al gener del 2004 de la seua proposta de Directiva sobre serveis en el Mercat Interior, la Comissió Europea va llançar el seu més radical i complet atac contra l'estat del benestar de la Unió Europea. La Directiva tracta d'aconseguir el seu objectiu de desregulació eliminant gradualment les restriccions nacionals -“removent tots els obstacles sobre la lliure competència en el mercat dels serveis a Europa”, com assenyalava el seu impulsor, el comissari Frits Bolkestein -, i soscavant sistemàticament les lleis nacionals per mitjà del denominat principi del “país d'origen”. Una vegada adoptada la Directiva, les empreses de serveis en la UE hauran d'obeir només als requisits del país d'origen on radique la seua seu social. Als altres Estats membres, en els que actuen o subministren serveis, no es permetrà imposar restriccions o controls de cap tipus. D'aquesta manera es podran sortejar fàcilment i sense costos els convenis col·lectius relatius al sou, els requisits relatius a les qualificacions i els estàndards de protecció del medi ambient o del consumidor. Tot això desencadenarà una espiral de retalls de la protecció social i en la qualitat dels serveis públics. La competència feroç serà l'única regla vàlida en totes parts.

Així doncs, el projecte de Directiva agreuja els riscos de dumping social, fent encara més il·lusòries les possibilitats de control de les normes socials i facilitant el seu incumpliment per les empreses, destruint encara més la base de l'estat de benestar que ha sustentat el model social europeu. Si s'aprovara aquesta Directiva, les conseqüències per als sistemes públics de seguretat social, sanitat, educació, drets laborals i sindicals… serien catastròfics; ja que s'exercirà una enorme pressió sobre les millors legislacions laborals, fiscals, socials i mediambientals, fins a aconseguir igualar-les a la baixa. Pero encara podem frenar-la. Si vols més informació contacta amb la plataforma: www. stopbolkestein.org

Glòria Marcos i Martí

No hay comentarios: