martes, noviembre 15, 2005

El govern no pot cedir a les pressions de l'església

El Govern "no pot cedir a aquesta pressió predemocràtica i preconstitucional de l'Església", en aquest país cal avançar en la separació entre Església i Estat.

La manifestació contra la LOE es un xantatge inacceptable que el Govern no pot acceptar, l'Església vol "el finançament de l'Estat, que és molt important, i regular no sols l'ensenyança de la religió, sinó l'ensenyança als que no volen religió", i pretén "seleccionar els alumnes en l'ensenyança concertada".

El que deu fer El Govern és avançar en la separació entre Església i Estat, "en un estat aconfessional, aclarint les fonts de finançament de l'Església", i "deixar clar que en l'ensenyança pública qui governa és la societat i no la jerarquia eclesiàstica".

En la manifestació de bisbes i membres del PP, s'ha produit una coincidència entre sotanes i el PP, una coalició molt conservadora que vol fer xantatge per mitjà d'aquest tipus d'intervencions al Govern democràtic".

Molts millions de persones d'aquest país volem que el govern no acepte el xantatge i destine els diners pùblics a finançar millor a l'educació pública, separar clarament l'ensenyança de la religió de la formació i obligar que l'ensenyança concertada integre als ciutadans, als xiquets i xiquetes, independentment de la seua classe social".

CAL ACABAR AMB EL SOBREFINANÇAMENT DE L’ESGLÉSIA PER PART DE L'ESTAT

El grup parlamentari d'Izqueirda Verde (IU-ICV) defendrà avui davant del Ple del Congrés una esmena als Pressupostos Generals de l'Estat de 2006 per a suprimir el que considera "sobrefinançament" de l'Església catòlica. Els socialistes ja es van oposar a aquesta proposta en la Comissió de Pressupostos, encara que advoquen per un horitzó on l'Església se "mantinga" i no reba subvencions de l'Estat.
A més, i arreplegant la polèmica suscitada fa anys per inversions d'alguns bisbats en Gescartera, inclou un altre apartat prohibint a l'Església a invertir eixes quantitats en valors mobiliaris, fons d'inversió de renda variable o instruments d'inversió amb alt risc.
La legislació vigent estableix que l'Estat avança a l'Església catòlica una quantia com a bestreta dels ingressos calculats per la via del 0,5 per cent de les declaracions de la renda on el ciutadà marca la casella del sosteniment econòmic de l'Església. Eixa quantitat a compte, que es fixa anualment en els Pressupostos, és superior a la recaptació que finalment s'obté amb el percentatge del IRPF i no obstant el diferencial mai es torna a l'Estat, sinó que queda en mans de l'Església.
No hay comentarios: