miércoles, abril 11, 2007

EL SALARI DELS VALENCIANS I LES VALENCIANES HA CAIGUT EN 2006 PERSOTA DELS NIVELL DE L'ANY 2000

El 20% de les ciutadanes iels ciutadans viuen, segons l'INE, per sota del llindar de la pobresa, iaquesta cada cop respon més al perfil de dona i jove. Culpem al Consell d'una gestió econòmica irresponsable per haver permès ipotenciat la descapitalització de la indústria per a que totes lesinversions alimentaren l'economia especulativa de la rajola. El resultatés un creixement desequilibrat amb greus amenaces per als treballadors iles traballadores ofegats per la precarietat i un futur laboral cada diamés incert . De fet, Entre 2000-2005, la taxa de variació del volum d'activitat en laindústria va ser d'un 0%, i no va decréixer gràcies fonamentalment alsector metal·lúrgic. Dos sectors molt importants al País Valencià pelvolum d'ocupació que representen com són el tèxtil i el cuiro i calçat vandecréixer un 20,4%."Els efectes de la política econòmica del PP són ja a hores d'ara més quesensibles per a àmplies capes de la societat. El 20% de les ciutadanes iels ciutadans viuen, segons l'INE, per sota del llindar de la pobresa, iaquesta cada cop respon més al perfil de dona i jove. El salari real dels valencians va caure en 2006 per sota del nivell de sis anys enrere,segons un informe elaborat per l'escola de negocis IESE- IRCO (genssospitosa d'esquerrana). Així el sou mitjà real al País Valencià se situaen 1.383 euros, menys que a l'any 2000. El fet que el salari real dels valencians i lesvalencianes siga de 170 euros menys que a la resta de l'estatal (1.553)representa una pèrdua de poder adquisitiu insuportable per a les famílies.En aquests moments estem 11 punts per sota de la mitjana i això quan lanostra economia depèn cada cop més de una construcció que dona símptomesmés que evidents de saturació.El Consell en mans del PP ha estat un càncer per a les famílies. Sota elsdesignis del govern de Camps el salari real ha baixat de 1.404 euros en2003 als 1.383 actuals i, tot indica, que de perpetuar-se aquesta situacióprompte no només les altíssimes hipoteques sinó també els bens de consummés bàsics estaran a l'abast d'un grup molt reduït".Junt a la irresponsable gestió pel que fa a l'economia, l'enorme dèficit públic, l'11'3 del PIB que suposa un deute de 2.238euros per persona, és una rèmora molt important per al creixement. El deute públic no s'ha invertit en millorar els serveis públics com lasanitat o l'educació, i tampoc en recolzar els sectors estratègics permillorar la seua competitivitat. Res d'això, la despesa responexclusivament a fastos i projectes ruïnosos per a la majoria del que s'haaprofitat un grapat d'amics de la dreta valenciana. Adjunte salari real per CC.AA al tercer trimestre de 2006 i evolució delsalari mitjà real al País Valencià entre 2000 i 2006 segons IESE/Adeccofet públic recentment (www.iese.edu/es/files/5_25821.pdf).

No hay comentarios: