sábado, abril 28, 2007

LA SINISTRALITAT ÉS CONSEQÜÈNCIA DE L'ALTA TEMPORALITAT I LA

Una nova majoria a Les Corts impulsarà la creació de nous inspectors de treball autonòmics, legislarà per prohibir les subcontractes i posarà en una llista negra les empreses amb accidents laborals mortals per a què no treballen mai per al'administració.La Generalitat té recursos, si vol, per controlar lesempreses i reduir les xifres de sinistres. De fet, tal i com denuncien els sindicats l'administració autonòmica ha incomplit l'acord signat en el PAVACE de dotar de tècnics en prevenció de riscos laborals l'INVASAT, ahores d'ara haurien d'haver 60 i no hi ha ca. Amb motiu del Dia Internacional de la Salut i la Seguretat en el Treball ha anunciat que una nova majoria a Les Corts impulsarà la creació de nousinspectors de treball autonòmics, legislarà per prohibir les subcontractesi posarà en una llista negra les empreses amb accidents laborals per a quèno treballen mai per a l'administració. Totes elles, mesures necessàries per a posar fi a la precarietat laboral insostenible que patim actualment a les comarques del País Valencià a causa de la política nefasta del PPque únicament es preocupa per augmentar els beneficis dels empresaris acosta de la vida dels treballadors i treballadores". L'alta sinistralitat laboral, 100 treballadors itreballadores van perdre la vida a la feina en 2006, és conseqüènciadirecta de l'alta temporalitat i de la rapinya d'alguns empresaris que augmenten els seus beneficis a costa de la vida i la salut dels empleats,tal i com reflexa un estudi recent on es demostra que les lesions mortalsper accidents laboral són 2'5 més elevades entre els treballadors amb contracte temporal que entre els qui tenen un indefinit.En aquest tema, com en molts altres, el PP fa pinya amb les organitzacions empresarials i no està posant l'accent en millorar les condicions de treball de milers de persones. S'ha de canviar de línia detreball i s'ha de fer ja". En la mateixa línia, Marcos va dir que la Generalitat té recursos i competències, si vol, per controlar lesempreses i reduir les xifres de sinistres. Diners hi ha per a el que esvol i sols cal ressaltar una dada per veure que és així: mentre a Europa,de mitjana, hi ha un inspector per cada 7.000 treballadors, al PaísValencià tenim un inspector per cada 27.000 treballadors.La dirigent d'esquerres, a més, va coincidir amb els sindicats enl'afirmació que l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball(Invassat), no està fent els deures en matèria d'inspecció i de seguimentde les empreses i així és molt complicat. Ací el més senzill éscompartir l'argument de les patronals en el sentit d'atribuir la meitatdels incidents als treballadors i rentar-se les mans. Per això hemd'exigir del PP que governe i s'aplique en els problemes reals de lagent.

No hay comentarios: