jueves, abril 26, 2007

'JA EN TENIM PROU' ÉS UNA CRÍTICA POLÍTICA LÍCITA I SUPOSA UN DISBARAT CENSURAR-LA

No es tracta d'un acte partidista sinó d'un intent desesperat per tal de trencar el bloqueiginformatiu imposat pel Consell al País Valencià. Considere un disbarat la decisió de la junta electoral de prohibir parcialment les projeccions del llargmetratge 'Ja en tenim prou': "En lapràctica suposa prohibir qualsevol manifestació de crítica social ipolítica a qualsevol persona aliena als partits polítics. Es com si esprohibira la projecció de pel·lícules de contingut social com 'Salvador,'Los lunes al sol' o 'Barrio'"."El Partit Popular està fent un exercici de censura prèvia pròpia derègims polítics no democràtics que no es pot assumir en un estat de dretla base del qual és el respecte als drets fonamentals i les llibertats públiques". La Constitució Espanyola i l'Estatut d'Autonomia estableixen que tots els valencians i les valencianes tenen dret aparticipar de forma individual o col·lectiva en la vida política,econòmica, cultural i social "dret que, naturalment, inclou el la críticapolítica expressada a través d'una creació artística, que és una manerad'expressar-se de la societat civil i de participar en els afers públics". Neguem l'argument fonamental de la prohibició de l'exhibició de la pel·lícula coral no es tracta d'un acte partidista sinód'un intent desesperat per tal de trencar el bloqueig informatiu imposatpel Consell al País Valencià. El Partit Popular té segrestats els mitjansde comunicació públics, a més ha adjudicat la immensa majoria de lestelevisions digitals per cable als grups afins, pretén tallar lesemissions de TV3 i, ara, ni tan sols vol permetre que una iniciativapopular finançada amb l'esforç de milers de ciutadans i ciutadanes pugaemetre's lliurement. Confiem en la rectificació de la junta electoral perquè la pel·lícula no demana el vot per a cap formació política i per tant la seuaprojecció no pot ser considerada una activitat tendent a la captació devots. Altra cosa és que tinga una determinada orientació política isocial, una determinada línia de pensament, cosa perfectament lícita sigao no siga període electoral.Animem a la ciutadania afer-se amb una còpia del llargmetratge que tant molesta al Partit Popular perquè explica la crua realitat en la que vivim que, per altra banda, ensamaga Canal 9 a diari.

No hay comentarios: