lunes, abril 23, 2007

CAL LLUITAR CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC

EL FUTUR GOVERN AUTONÒMIC “HAURÀ D’ASSUMIR POLÍTIQUES EFECTIVES PER LLUITAR CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC”

La coordinadora d’Esquerra Unida aposta per promoure les energies netes, nous models sostenibles de producció i la potenciació del transport públic

La coordinadora de Esquerra Unida y candidata a la presidència del Compromís, Glòria Marcos, ha assenyalat, en el context del Dia Mundial de la Terra, que se celebra hui diumenge, que el futur govern autonòmic que isca de les properes eleccions “hauria d’assumir ineludiblement polítiques efectives contra el canvi climàtic i aquesta serà una de les nostres apostes si tenim capacitat d’incidir en el proper Consell de la Generalitat”.

Així, Marcos va destacar que per a Esquerra Unida “aquest és un punt cabdal que es tradueix en una sèrie de propostes com ara generar un País Valencià més habitable i sostenible i en polítiques concretes per garantir el compliment del protocol de Kyoto promovent les energies netes, l’estalvi dels recursos o la gestió de l’oferta”.

En eixa línia, la dirigent d’esquerres va considerar cabdal l’elaboració d’una Agenda 21 per al País Valencià, amb la concreció de plans de sostenibilitat municipals i comarcals amb objectius com ara la “pacificació del trànsit de les nostres ciutats millorant l’extensió dels transports públics i afavorint el sistemes de transport menys contaminants i malbaratadors d’energia”. “Per afavorir això, es crearan entitats de coordinació del transport metropolità i transports adaptats a persones amb mobilitat reduïda”.

Marcos va citar la proposta que de forma alternativa a les línies d’alta velocitat “s’hauran de potenciar i ampliar les xarxes ferroviàries regionals i metropolitanes i conveniar amb la xarxa estatal la prestació de serveis i la interconnexió de les diverses modalitats de transport públic: autobús urbà i interurbà, tren estatal i de la Generalitat, metro i tranvia”. En aquest apartat també es proposa la implantació de plans de vials no motoritzats i el transport urbà “amb energia menys contaminant, com ara els biocombustibles”.

La candidata de Compromís va alertar que aquestes iniciatives “s’han d’acompanyar també d’una estratègia energètica de transició cap a models sostenibles de producció i consum energètics amb l’elaboració d’un Pla Energètic Valencià basat en les energies renovables, l’eficiència i l’estalvi energètic i mesures per reduir l’emissió de gasos que provoquen el canvi climàtic”. Entre les energies a potenciar, Marcos va citar l’energia solar fotovoltaica, tèrmica, termosolar, geotèrmica, de biomasa, biogas i eòlica, “amb una especial cura per a que la ubicació dels parcs eòlics es faça amb criteris racionals i d’idoneïtat ecològica”.

No hay comentarios: