martes, marzo 27, 2007

ZAPLANA I LA MAlVERSACIÓ DE FONS PÚBLICS

CAMPS DEU PRONUNCIAR-SE SOBRE LA MALVERSACIÓ DE FONS PÚBLICSDE ZAPLANALa coordinadora d'Esquerra Unida i candidata a la presidència de laGeneralitat, Glòria Marcos, ha denunciat hui la malversació de fonspúblics per a usos particulars de Zaplana durant el seu mandat com aministre de Treball i ha declarat que "és inadmissible que Zaplanacontinue exercint un càrrec públic després dels escàndols de corrupció quel'envolten". Glòria Marcos ha acusat Zaplana de malbaratar els dinerspúblics i ha declarat que "no hi ha cap tipus de desplaçament o viatge quejustifique la utilització dels recursos públics per a benefici personal".Així mateix, la candidata de Compromís insta al president del Consell apronunciar-se sobre aquest assumpte després que "Camps va declarar alprincipi del seu mandat que assumia de la A a la Z la gestió que varealitzar el seu predecessor al País Valencià". En este sentit, GlòriaMarcos qüestiona que "si durant el curt període que va estar al front delMinisteri de Treball, Zaplana va treure profit personal dels dinerspúblics, què no haurà fet al llarg dels seus anys com a president de laGeneralitat".La candidata d'esquerres exigeix a Camps que done explicacions a laciutadania i "que aclarisca si comparteix el model de gestió malbaratadorapel que va apostar Zaplana durant el seu govern. És intolerable que uncàrrec públic abuse de la seua posició per a fer compres i regals amb elsdiners dels ciutadans i des d'Esquerra Unida fem una crida a larecuperació de l'ètica i l'austeritat de la classe política".En esta línia, Marcos assenyala que "una de les primeres mesures perreconciliar la política amb la ciutadania és no fer ús ni abús de mitjansde transport elitistes que allunyen als representants polítics de larealitat de la resta de ciutadans i ciutadanes".

No hay comentarios: