martes, marzo 06, 2007

DAVANT EL 8 DE MARÇ

Volem ser les protagonistes del nostre futur

Ha passat més d’un quart de segle des de la recuperació de la democràcia i l’aprovació de la Constitució que contempla el ple reconeixement de la igualtat davant la llei de dones i homes i que va suposar, sens dubte, un pas important i decisiu; però que el transcurs del temps ha demostrat insuficient. La violència contra les dones; la falta d’autonomia econòmica causada per la discriminació salarial, la desocupació o l’ocupació en precari; d’injust repartiment de les responsabilitats domèstiques; la infrarrepresentació en els espais de presa de decisions, que permeten que siga possible que les coses canvien; la poca atenció que demostren els poders públics a la situació de les dones; posa en evidència que la igualtat real és encara una assignatura pendent. Per tant, és urgent l’elaboració de normes capaces de produir el canvi social necessari perquè les dones podem viure en igualtat de drets i llibertats.
Estem en situació de constatar que, després de quasi tres dècades de camí democràtic, no sols són necessàries modificacions en l’aspecte jurídic, és necessari també, la modificació de les estructures socials, polítiques, econòmiques i culturals que han produït la discriminació i l’exclusió de la dona. Cada vegada més s’evidencia com imprescindible el reconeixement dels drets que històricament se’ns han negat, valorant la lluita i les aportacions que individual o/i col·lectivament, des del Moviment Feminista, s’han portat acabe en pro de la igualtat de drets.
No és possible que les dones deleguem permanentment la nostra representació. Les noves lleis o reformes legislatives han de donar veu i representació a les dones, les associacions, les xarxes que hem anat teixint al llarg d’aquestes dècades, han de ser, per dret propi, les nostres interlocutores amb els poders públics. En aquest sentit les feministes d'EUPV hem proposat i defensat que la futura Llei per a la igualtat efectiva entre dones i homes, concrete terminis per a la constitució de Consell Estatal de la Dona, amb caràcter autònom, participatiu, representatiu de les associacions de dones i del pluralisme territorial, amb personalitat jurídica i consignació pressupostària suficient per a poder complir els seus objectius.
Respecte a la reforma de la Llei Electoral EUPV, en la seua aposta per la feminització de la política, ha resolt la qüestió redactant en els seus estatuts que les llistes de candidates i candidats, tant als òrgans de direcció com a les institucions, han d’estar composades per, almenys, el 50% de dones en trams de dos. Una formula senzilla de la que es pot prendre nota.
Acostumades com estem que després d’una reivindicació aconseguida s’amaguen noves trampes que ens acosten a nous mecanisme de marginació, submissió i discriminació, no estem disposades que l’assumpció de nous nivells de participació es convertisca en una nova “formalitat” sense contingut real. Estem convençudes que qualsevol canvi legislatiu només implicarà un avanç si va acompanyat de la coresponsabilitat en les tasques domèstiques, del reconeixement de l’autonomia personal i d’un canvi profund dels valors socials que han donat lloc a la configuració de rols i estereotips de dones i homes.
Les feministes d'EUPV, esperem una legislació valenta, sense titubejos. Molt ens temem que, una vegada més, els arguments en contra de la igualtat o de la participació poden tenir un missatge semblant al dels debats produïts pel reconeixement del vot femení a Espanya, durant el govern de la IIª República. Tinguem memòria, les dones hem de ser les protagonistes del nostre futur.

Glòria Marcos i Pilar Blasco Adrián

No hay comentarios: