miércoles, marzo 21, 2007

EXIGIM UN PLA DE MESURES CONCRETES PER A RECUPERAR LA RENDA AGRÀRIA PER ALS CAMPEROLS VALENCIANS

Malgrat els intents d’ocultació per part delgovern valencià, en els últims anys s’ha produït un afonament de la renda agrària que posa en perill el futur de l’agricultura valenciana, a l’hora que s’ha potenciar la proliferació d’un nivell de vida que perjudica greument la conservació del medi ambient. El Consell no pot fugir de les seues responsabilitats i ha de realitzar de manera urgent un pla de mesures concretes que ajudendirectament als valencians i valencianes que viuen i treballen al camp. El govern valencià té l’obligacióde prendre mesures que contribuisquen a la recuperació de la renda agrària en lloc de premiar als grans propietaris i als especuladors que volenutilitzar la ruïna dels camperols per enriquir-se. Exigim al Consell l’adopció de polítiques concretes a favor delscamperols. Per a això, instem al govern de Camps a seguir l’exemple de Catalunya i concedir subvencions que ajuden apal•liar la crisi citrícola que pateix el camp valencià, com ara lacompensació als agricultors que no han pogut vendre la fruita per evitarla proliferació de la mosca. EL govern deu de deixar de malbaratar els diners públics en campanyes publicitàries i demostre el seusuport a l’agricultura valenciana mitjançant ajudes directes que milloren la renda dels treballadors i treballadores del camp.

No hay comentarios: