domingo, noviembre 20, 2005

Què féiem fa 30 anys

Estava jo molt embarassada, embarassadíssima de la meua filla, que va nàixer un mes després de la mort del dictador. Els companys i companyes em deien, aguanta, aguanta! espera que naixca després de la mort de Franco, que naixca en un nou món amb l'esperança de la democràcia; però eren tantes les notícies, tants els dies que portàvem esperant, que no pareixia possible que la meua xiqueta naixquera abans que un mal vent es portara a l'assassí, al repressor. Les botelles de cava estaven fredes, Aquella nit van arribar uns amics i van dir..., hi ha mort. Mentre bevíem i esperàvem l'alba vaig notar els puntellons de la meua criatura, era viva.

No hay comentarios: